Finansiell kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

 

Innevarande räkenskapsperiod: 2017-01-01 – 2017-12-31
Januari – mars 2017: 2017-05-31
Januari – juni 2017: 2017-08-31
Januari – september 2017: 2017-11-30
Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-28