Om Freedesk

Freedesk arbetar med meningsfulla och tillgängliga produkter för en ökad vardagsaktivitet, för att öka användarens välmående och produktivitet. Med tillgängliga produkter avses enklare, mer flexibla, estetiska och kostnadseffektiva produkter än traditionella lösningar.

Bolagets första lanserade produkt Freedesk Desk Riser är en portabel bordsskiva som är framtagen för att ge användaren möjlighet att på ett enkelt, snyggt och prisvärt sätt kunna stå upp och arbeta.

Utöver Freedesk Desk Riser har Bolaget utvecklat och lanserat Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand. Med dessa produkter har Freedesk visat sin förmåga att utmana det etablerade och hitta lösningar som är betydligt enklare och mer flexibla än befintliga produkter på marknaden.

Freedesk Desk Riser har blivit väl mottagen på marknaden på kort tid; hittills har cirka 2 000 Freedesk Desk Riser sålts, utan några större investeringar i marknadsföring och med begränsade säljresurser.

Freedesks ambition är att nå hög volym och lönsam försäljning i Europa och USA, inom två till tre år räknat från slutet av 2016. Produktportföljen innehåller utöver en rad olika modeller av Freedesk Desk Risers även relevanta tillbehör och andra produkter för en ökad vardagsaktivitet, produktivitet och flexibilitet.

Freedesks styrelse och ledning har stark kompetens inom entreprenörskap, företagsutveckling, förvaltning, internationell handel, produktutveckling och produktion.